Menu Home

Opleiding en werkervaring

2021 | Opleiding werken met BrainBlocks

2020 | Oplossingsgerichte gespreksvoering

2014 | Cognitief gedragstherapeutisch werker | Rino

2010 | Trainingsacteren | Perfactor Leiden

2000 | Sociaal Pedagogische Hulpverlening | Hanzehogeschool Groningen

Opvoedkundig begeleider / Sociotherapeut | GGZ Centraal Fornhese | april 2009 tot juli 2018

 • Begeleiden van jongeren tussen 12 en 18 jaar met psychiatrische problematiek en hun ouders, zowel individueel als groepsgericht
 • Vanuit sociotherapeutische invalshoek een bijdrage leveren aan de diagnostiek of het behandelingsplan van de cliënten
 • Deelnemen aan het multidisciplinair overleg
 • Cognitieve gedragstherapie uitvoeren

Casemanager jeugdhulpverlening | Bureau jeugdzorg Flevoland | mei 2007 tot februari 2009

 • Inventariseren van een hulpvraag bij de cliënt en vervolgens een passend hulpaanbod doen (indicatie-stellen).
 • Volgen van het ingezette hulpverleningstraject en toezien op / bewaken van de veiligheid van het kind in de gezinssituatie of daarbuiten.
 • Behandelen van crisis-aanmeldingen waarbij er per direct een oplossing moet worden gezocht in de huidige (crisis)situatie.

Begeleider | Stichting Autender | februari 2005 tot mei 2007

 • Begeleiden van mensen met een vorm van autisme bij het wonen, werken en invullen van vrije tijd.
 • Doen van intakegesprekken met nieuwe cliënten om hun zorgvraag in kaart te brengen
 • Begeleiding van individuele cliënten en hun ouders/familie
 • Opstellen en uitvoeren (evalueren en bijstellen) van begeleidingsplannen volgens de methodiek van M. Gordon.
 • Voorbereiden en uitvoeren van activiteiten op het gebied van theater en muziek (dramalessen, gitaarlessen, zanglessen, uitvoeren van theatervoorstellingen)

Woonbegeleider/ambulant begeleider | RIBW Drenthe | mei 2004 tot september 2005

 • Begeleiden van mensen met een psychiatrische diagnose bij het wonen en invullen van vrije tijd.
 • Begeleidingsplannen opstellen volgens de “Rehabilitatiemethodiek”, evalueren en rapporteren
 • Draaien van bereikbaarheidsdiensten

Jeugdbeschermer | Stichting Nidos | mei 2000 tot mei 2004

 • Uitvoeren van voogdijtaken over alleenstaande minderjarige asielzoekers
 • Toezicht houden op ontwikkeling van jongeren en hierin zorg dragen voor en coördineren van de noodzakelijke begeleiding met als doel: zelfredzaamheid op 18e.
 • Opstellen en evalueren van hulpverleningsplannen

Groepsleider/slaapwacht | GGZ Drenthe | 1997 tot april 2000

 • Begeleiden van (normaal begaafde) jongvolwassen autisten, op een leefgroep van 6 bewoners, bij het wonen, werken en de vrijetijdsbesteding.
 • Opstellen en uitvoeren (evalueren en bijstellen) van begeleidingsplannen volgens de methodiek van M. Gordon.
 • Binnen het kader van de opleiding opzetten van een theaterproject met als doelstelling het produceren van een door bewoners uitgevoerde musical.